1. Home
  2. Web & Internet
  3. Định nghĩa kích thước font chữ
VnTips 7 tháng trước

Định nghĩa kích thước font chữ

Font size hoặc text size là một con số đo kích thước của ký tự (chẳng hạn như chữ cái, số và dấu chấm câu) trên màn hình hoặc trang in.

Kích thước phông chữ được đo như thế nào?

Một phông chữ thường được đo bằng pt (điểm). Điểm quyết định chiều cao của chữ. Có khoảng 72 (72,272) pt trong một inch, hoặc 2,54 cm. Ví dụ: cỡ chữ 72 sẽ cao khoảng một inch và cỡ chữ 36 sẽ cao khoảng nửa inch. Hình ảnh hiển thị ví dụ về cỡ chữ từ 6 pt đến 84 pt.

Một đơn vị phổ biến khác để đo kích thước phông chữ là pica, viết tắt là pc. Một pica xấp xỉ 1/6 inch, do đó cỡ chữ 6 pc sẽ tạo ra các ký tự có chiều cao tối đa xấp xỉ một inch.

Trong một vài trường hợp khác như điện toán và thiết kế web, kích thước phông chữ cũng có thể được xác định theo đơn vị px (pixel), trong trường hợp đó kích thước thực của ký tự sẽ phụ thuộc vào độ phân giải của màn hình.

Cách thay đổi cỡ chữ trong chương trình

Các bước thay đổi cỡ chữ khác nhau tùy theo chương trình bạn đang sử dụng. Hãy truy cập liên kết bên dưới để biết chương trình bạn đang sử dụng để biết các bước về cách thay đổi kích thước phông chữ.

Để thay đổi cỡ chữ của trang in, hãy tăng cỡ chữ trong chương trình bạn đang sử dụng. Nếu chương trình không hỗ trợ thay đổi cỡ chữ, hãy cân nhắc việc sao chép và dán văn bản vào trình xử lý văn bản hoặc chương trình khác hỗ trợ thay đổi cỡ chữ.

Cách thay đổi cỡ chữ cho biểu tượng trên màn hình

Để thay đổi kích thước văn bản cho các biểu tượng trên màn hình, bạn cần tăng hoặc giảm kích thước hình ảnh của chúng. Khi bạn thay đổi kích thước các biểu tượng trên màn hình, kích thước phông chữ của chúng sẽ tương ứng.

Tại sao hầu hết các phông chữ đều nhỏ?

Nếu bạn có màn hình máy tính có độ phân giải cao, nó có thể tăng chất lượng hình ảnh hiển thị bằng cách tăng số lượng pixel hiển thị (nhiều dpi (số chấm trên mỗi inch)). Tuy nhiên, việc tăng độ phân giải cũng có thể làm giảm kích thước của một số thành phần UI (giao diện người dùng) bao gồm phông chữ, chữ cái, số và biểu tượng .

Hầu hết các hệ điều hành hiện đại bao gồm macOS và Windows 10 và 11 đều tự động chia tỷ lệ phông chữ thành kích thước dễ đọc phù hợp ở độ phân giải màn hình cao. Nếu không, bạn có thể cần điều chỉnh cài đặt tỷ lệ hiển thị của hệ điều hành.

Để điều chỉnh cài đặt tỷ lệ hiển thị của hệ điều hành (hệ điều hành) trong Windows hoặc macOS, hãy truy cập:

Windows 11: Settings > System > Display > Scale & Layout > Scale.

Windows 10: Settings > System > Display > Change the size of text, apps, and other items.

macOS: Apple Menu > System Settings > Displays > Resolution.

Cỡ chữ trong thiết kế web

Với thiết kế web và CSS (các biểu định kiểu xếp tầng), kích thước phông chữ có thể được thay đổi dựa trên một tập hợp các kích thước phông chữ được xác định trước. Một số kích thước này bao gồm xx-nhỏ, x-nhỏ, nhỏ, trung bình, lớn, x-lớn và xx-lớn. Kích thước phông chữ cũng có thể được chỉ định bằng Point, Pica, Inch, Centimet, Milimet, em và phần trăm.

Chỉ định kích thước phông chữ trong thẻ HTML

Ví dụ HTML (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) bên dưới là một cách bạn có thể sử dụng thuộc tính style trong thẻ paragraph để điều chỉnh kích thước phông chữ.

<p style="font-size: 2pt;">Đây là ví dụ về phông chữ 2pt.</p>

Chỉ định kích thước phông chữ trong CSS

Ví dụ về mã CSS bên dưới sẽ làm cho bất kỳ thẻ H2 nào trên trang đều có cỡ chữ lớn.

h2 {font-size:large;}

Các ví dụ trên là hai trong số nhiều cách khác nhau để bạn có thể điều chỉnh kích thước phông chữ khi tạo trang web. Xem liên kết dưới đây để hiểu thêm.

Cách thay đổi font chữ, kích thước và màu sắc trên trang web.

76 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Xem nhanh