1. Home
 2. Microsoft Office
 3. Cách gỡ mật khẩu trang tính Excel
huynhvinh 1 tháng trước

Cách gỡ mật khẩu trang tính Excel

 • Mã hóa trong Excel rất quan trọng nếu bạn muốn đảm bảo an toàn và riêng tư tối đa cho dữ liệu của mình.
 • Xóa mã hóa là một quy trình đơn giản nếu bạn có mật khẩu trang tính ban đầu.

Tại sao cần xóa mật khẩu file Excel?

Mặc dù mã hóa phục vụ các mục đích sử dụng rất quan trọng, nhưng bạn có thể cần phải xóa mật mã vì bất kỳ lý do nào sau đây:

 • Bạn đã quên mật khẩu cho trang tính của mình.
 • Ai đó không có mật khẩu của bạn cần quyền truy cập vào trang tính.
 • Bạn cần áp dụng các thay đổi cụ thể cho một tập trin.

Làm cách nào để mở khóa file Excel được mã hóa?

Làm cách nào để xóa mã hóa khỏi Excel bằng mật khẩu?

1. Sử dụng tập lệnh Unprotect VBA

 1. Khởi chạy trang tính Excel và nhấn AltF11.
 2. Nhấp vào menu Insert và chọn Module.
 3. Nhập tập lệnh bên dưới thay thế my_password bằng mật khẩu được sử dụng để mã hóa trang tính:
  Sub RemoveEncryption()
  Dim password As String
  password = “my_password” ‘ Replace “my_password” with the actual password
  On Error Resume Next
  ActiveSheet.Unprotect password
  On Error GoTo 0If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
  MsgBox “Encryption removed successfully!”
  Else
  MsgBox “Failed to remove encryption. Please check the password.”
  End If
  End Sub

 4. Nhấp vào biểu tượng Run
 5. Bạn sẽ nhận được thông báo cho biết Encryption removed succesfully (Đã gỡ bỏ mã hóa mật khẩu thành công).

2. Sử dụng tùy chọn Protect Workbook

 1. Khởi chạy trang tính Excel, nhập mật khẩu khi được nhắc và nhấn OK.
 2. Bấm vào File, sau đó chọn Info.
 3. Mở rộng Protect Workbook và nhấp vào Encrypt with Password.
 4. Cuối cùng, xóa mật khẩu.
 5. Nhấp vào OK và bạn đã xóa mật khẩu thành công.

Làm cách nào để xóa mã hóa khỏi Excel mà không cần mật khẩu?

Sử dụng tập lệnh VBA

 1. Khởi chạy trang tính Excel và nhấn tổ hợp phím Alt + F11
 2. Bấm vào File, sau đó chọn Module.
 3. Nhập đoạn script bên dưới và nhấn biểu tượng Run
  Sub PasswordBreaker()
  Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
  Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
  Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
  Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
  On Error Resume Next
  For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
  For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
  For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
  For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
  ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
  Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
  Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
  If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
  MsgBox “One usable password is ” & Chr(i) & Chr(j) & _
  Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
  Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
  Exit Sub
  End If
  Next: Next: Next: Next: Next: Next
  Next: Next: Next: Next: Next: Next
  End Sub
 4. Nhấp vào OK để thấy rằng bạn đã xóa thành công mật khẩu trang tính Excel.

Chúng tôi vừa chia sẻ một cách chi tiết nhất về cách loại bỏ mật khẩu khỏi Excel. Các giải pháp trong hướng dẫn này sẽ dễ thực hiện nếu bạn không bỏ qua bất kỳ bước nào.

Cuối cùng, xin đừng ngần ngại cho chúng tôi biết giải pháp nào bạn yêu thích nhất trong phần bình luận.

35 lượt xem | 0 bình luận

Avatar