1. Home
 2. Web & Internet
 3. File PHP.ini là gì? Tìm hiểu các thông số chính và chỉnh sửa file PHP.ini
VnTips 10 tháng trước

File PHP.ini là gì? Tìm hiểu các thông số chính và chỉnh sửa file PHP.ini

PHP.ini là tệp cấu hình chứa cài đặt PHP của máy chủ web của bạn. Mỗi khi PHP khởi động, hệ thống của bạn sẽ tìm kiếm nó và chạy tệp để kích hoạt các quy tắc tập lệnh của trang web của bạn.

Mặc dù đã được cấu hình sẵn nhưng bạn có thể cần thay đổi cài đặt PHP mặc định để phù hợp với nhu cầu của mình. Ví dụ: bạn có thể sửa đổi tên và thời gian tồn tại của cookie để bật tính năng ghi nhớ tôi trên trang web của mình.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích vị trí file PHP.ini và các tham số quan trọng của nó. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách chỉnh sửa tệp để thay đổi cài đặt PHP của mình.

Tệp PHP.ini nằm ở đâu

Vị trí PHP.ini khác nhau tùy thuộc vào máy chủ, phiên bản PHP và hệ điều hành của bạn. Khi chạy PHP, hệ thống tìm kiếm tệp ở những vị trí sau:

 1. Vị trí dành riêng cho mô-đun giao diện lập trình ứng dụng máy chủ (SAPI) .
 2. Biến môi trường cấu hình thời gian chạy PHP (PHPRC).
 3. Thư mục làm việc hiện tại, có thể tìm kiếm bằng hàm getcwd() .
 4. Thư mục PHP hoặc máy chủ web đã cài đặt.

Thay vì định vị các tệp INI theo cách thủ công thông qua trình quản lý tệp của dịch vụ lưu trữ, người dùng có thể thực hiện việc đó một cách tự động.

Trong số nhiều phương pháp, việc tạo một tệp PHP mới bên trong thư mục gốc của miền là cách dễ nhất. Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện thông qua hPanel :

 1. Đi tới hPanel → Hosting → Manager.
 2. Nhấp vào File manager.
 3. Điều hướng đến thư mục gốc của trang web của bạn. Trong trường hợp của chúng tôi, đó là /home/yourdomain/public_html .
 4. Chọn + biểu tượng File. Nhập bất kỳ tên tệp nào có phần mở rộng PHP, chẳng hạn như phpinfo.php. Sau đó, nhấp vào Create New File.
 5. Nhấp chuột phải vào tệp mới → chọn Edit và nhập mã sau:
  <?php
  phpinfo();
  ?>
 6.  Nhấp vào Save Changes.
 7. Nhập yourdomain.tld/phpinfo.php trên trình duyệt web của bạn và nhấn enter.
 8. Tìm kiếm dòngLoaded configuration file. Đường dẫn PHP.ini sẽ trông như thế này:

Phương pháp này cũng hoạt động trong cPanel để định vị tệp PHP.ini của máy chủ riêng ảo (VPS). Bạn hãy kết nối bằng SSH và thực hiện lệnh sau:

php -i | grep ‘Configuration File’

Máy khách SSH của bạn sẽ xuất ra thư mục usr/local/lib cho hầu hết các máy chủ web. Ngoài việc truy vấn vị trí, bạn có thể di chuyển và chỉnh sửa tệp PHP.ini bằng SSH client.

Lưu ý rằng người dùng dịch vụ share hosting thường không thể truy cập được tệp PHP.ini . Trong trường hợp này, hãy sử dụng menu cấu hình của bảng điều khiển lưu trữ hoặc chỉnh sửa tệp .htaccess để thay đổi cài đặt PHP.

Các tham số quan trọng của file PHP.ini

Trong phần này, chúng tôi sẽ giải thích các tham số quan trọng nhất trong file PHP.ini , bao gồm các giá trị và mục đích của chúng. Các tham số này còn được gọi là chỉ thị (directives).

Lưu ý! Một số tham số và giá trị có thể không có sẵn trên một số phiên bản PHP nhất định. Tham khảo danh sách chỉ thị PHP.ini đầy đủ để tìm hiểu thêm về những thay đổi.

display_errors

Xác định xem thông báo lỗi PHP có được hiển thị cho người dùng trong quá trình thực thi tập lệnh hay không sử dụng giá trị onoff. Vì lý do bảo mật, bạn chỉ nên sử dụng lệnh này khi phát triển trang web của mình.

error_reporting

Đặt thông báo lỗi nào được hiển thị cho người dùng khi bật display_errors . Tham số error_reporting có một số hằng số để hiển thị các lỗi khác nhau .

Bạn có thể sử dụng nhiều hằng số và loại trừ các lỗi cụ thể. Ví dụ: để hiển thị tất cả các lỗi ngoại trừ cảnh báo không dùng nữa, hãy sử dụng thông tin sau:

E_ALL &amp; ~E_DEPRECATED

error_log

Chỉ định tệp nơi PHP sẽ ghi lại lỗi để khắc phục lỗi. Trước khi kích hoạt nó, hãy đảm bảo người dùng máy chủ web có quyền ghi tệp.

file_uploads

Đặt xem tải lên tệp HTTP có được bật hay không. Giá trị on sẽ cho phép người dùng tải tệp lên trang web của bạn, trong khi giá trị off sẽ tắt nó.

upload_max_filesize

Tham số này xác định kích thước tệp được tải lên tối đa mà PHP cho phép trên trang web của bạn. Vì giá trị mặc định là 2 MB nên bạn có thể tăng giới hạn kích thước upload file lên tối đa để cho phép người dùng tải lên các tập tin dung lượng lớn.

post_max_size

Kích thước dữ liệu POST tối đa mà PHP có thể thu thập từ các biểu mẫu HTML trên trang web của bạn. Giá trị phải lớn hơn kích thước tệp tối đa vì nó được xử lý bằng hàm POST.

allow_url_fopen

Viết tập lệnh PHP để truy cập các tệp từ xa từ máy chủ khác. Theo mặc định, tính năng này là off vì việc bật tính năng này có thể khiến máy chủ của bạn có thể bị tấn công code injection.

allow_url_include

Lệnh này có chức năng tương tự như allow_url_open nhưng sử dụng hàm include. Để kích hoạt nó, allow_url_open phải được đặt thành on.

session.name

Lệnh này đặt tên phiên hiện tại được sử dụng trong cookie và URL. Bạn có thể thay đổi giá trị PHPSESSID mặc định thành bất kỳ tên mô tả nào có ký tự chữ và số.

session.auto_start

Chọn xem session PHP bắt đầu tự động hay theo yêu cầu khi người dùng truy cập trang web của bạn. Nếu bạn đặt giá trị thành 0, phiên sẽ bắt đầu theo cách thủ công bằng cách sử dụng tập lệnh session_start .

session.cookie_lifetime

Chỉ định thời gian tồn tại của cookie phiên trong trình duyệt của khách truy cập trang web của bạn. Theo mặc định, giá trị được đặt thành 0 giây, nghĩa là trang web của bạn sẽ xóa dữ liệu phiên của khách truy cập sau khi họ đóng trình duyệt.

memory_limit

Đặt dung lượng RAM tối đa mà tập lệnh PHP có thể sử dụng. Hãy cẩn thận khi tăng giới hạn bộ nhớ, vì cấu hình sai có thể dẫn đến tình trạng trang web chậm hoặc máy chủ bị ngừng hoạt động.

max_execution_time

Xác định thời gian chạy tối đa của tập lệnh. Bạn có thể thay đổi thời gian thực hiện tối đa 30 giây mặc định thành bất kỳ giá trị nào nhưng việc đặt thời gian này quá cao có thể gây ra vấn đề về hiệu suất.

max_input_time

Đặt khoảng thời gian tập lệnh có thể phân tích cú pháp dữ liệu được thu thập từ biểu mẫu HTML trên trang web của bạn bằng phương thức POST hoặc GET. Trang web của bạn thu thập càng nhiều dữ liệu thì giá trị max_input_time càng cao .

upload_temp_dir

Chỉ định thư mục tạm thời để lưu trữ các tập tin đã tải lên. Tất cả người dùng sẽ có thể ghi vào thư mục được chỉ định hoặc PHP sẽ sử dụng mặc định của hệ thống.

realpath_cache_ttl

Đặt khoảng thời gian để hệ thống của bạn lưu vào bộ đệm thông tin đường dẫn thực. Chúng tôi khuyên bạn nên tăng giá trị cho các hệ thống hiếm khi thay đổi tệp.

arg_separator.output

Sử dụng lệnh xử lý dữ liệu này để phân tách các đối số trong các URL do PHP tạo. Giá trị mặc định của nó là ký hiệu (&).

arg_separator.output

Đặt dấu phân cách mà PHP sử dụng để phân tích các URL đầu vào thành các biến. Theo mặc định, nó là ký hiệu và bạn có thể đổi nó thành các ký hiệu khác như dấu chấm phẩy.

Cách chỉnh sửa tệp PHP.ini

Trước khi chỉnh sửa file PHP.ini, hãy kiểm tra cấu hình PHP của máy chủ bằng cách sử dụng phpinfo.php. Nếu được định cấu hình làm module Apache, hãy thay đổi cài đặt PHP bằng tệp .htaccess của bạn.

Lưu ý! Tạo bản sao lưu file PHP.ini của bạn trước khi chỉnh sửa. Nó cho phép bạn nhanh chóng khôi phục file vì việc định cấu hình sai có thể dẫn đến các vấn đề về hiệu suất hoặc website ngừng hoạt động.

Đối với PHP CGI, hãy chỉnh sửa trực tiếp tệp INI bằng MultiPHP INI Editor của cPanel để định cấu hình cài đặt.

Nếu bạn đang sử dụng hPanel, chỉ cần tải xuống và chỉnh sửa tệp bằng trình soạn thảo văn bản.

Đối với người dùng cPanel, đây là các bước để thực hiện:

 1. Truy cập cPanel của bạn .
 2. Vào phần Software MultiPHP INI Editor.
 3. Nhấp vào tab Basic Mode. Để tùy chỉnh chuyên sâu, thay vào đó hãy chọn Chế độ soạn thảo.
 4. Từ menu thả xuống, chọn home directory hoặc domain path. Cái sau sẽ định cấu hình tập tin PHP.ini dành riêng cho miền của bạn .
 5. Thay đổi cài đặt cho từng lệnh PHP và nhấp vào Apply để lưu thay đổi.

Nếu máy chủ của bạn không hỗ trợ công cụ soạn thảo, thay vào đó hãy sử dụng bộ chọn PHP. Ngoài ra, hãy tải xuống tệp PHP.ini và thay đổi chỉ thị cấu hình bằng trình soạn thảo văn bản.

Đối với người dùng VPS, hãy định cấu hình cài đặt PHP thông qua ứng dụng khách SSH. Đảm bảo bạn đã cài đặt trình soạn thảo văn bản Nano và thực hiện lệnh này:

nano usr/local/lib/php.ini

Thay đổi thư mục bằng đường dẫn tệp PHP.ini trong VPS của bạn.

Tổng kết

PHP.ini là tập tin cấu hình lưu trữ cài đặt PHP của webserver. Bạn có thể chỉnh sửa nó để thay đổi các quy tắc liên quan đến PHP trên trang web của mình, như hạn chế các hành động hoặc giới hạn kích thước dữ liệu được tải lên.

Vì vị trí của nó thay đổi, hãy tạo tệp info.php trong thư mục gốc của miền và tải tệp đó vào trình duyệt của bạn để nhanh chóng tìm thấy PHP.ini. Trên thông tin PHP, vị trí nằm trong phần tệp cấu hình được tải.

Tệp PHP.ini chứa một số tham số để đặt xử lý lỗi, tải tệp lên, cấu hình phiên và các quy tắc khác. Để thay đổi cài đặt, hãy chỉnh sửa giá trị của các tham số tương ứng. Nếu bạn có thêm thắc mắc gì hãy để lại bình luận bên dưới.

41 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Xem nhanh